• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om serveringsbevilling

Informasjon

Informasjon

Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen, jf. serveringsloven § 3.

Følgende krav stilles til søker om serveringsbevilling:
Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvaret for den daglige drift av serveringsstedet, jf. serveringsloven § 4.

Daglig leder må ha avlagt etablererprøven, jf. serveringsloven § 5.

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv., jf. serveringsloven § 6.

Aktuelle lenker:
Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Etablererprøven for serveringsvirksomhet 


Følgende vedlegg skal følge søknaden:

1. Dokumentasjon på bestått etablererprøve for daglig leder

2. Skatteattest for søker, eier(e) og andre med vesentlig tilknytning til driften. Se skjema RF-1316 på Skatteetaten.no
 
3. Målsatt tegning av serveringsstedet inne og ute med oversikt over areal og funksjoner

4. Firmaattest for alle firma som er involvert i driften

5. Evt. leiekontrakt eller annet dokument som bekrefter at søker disponerer lokalet til det bruk som det søkes om

6. Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet

7. Godkjenning fra branntilsynet

8. Kopi av melding til Mattilsynet

NB: Saksbehandlingen starter når fullstendig søknad med alle nødvendige vedlegg er mottatt.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader