• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om salgsbevilling (fast)

Informasjon

Informasjon


Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet, jf. alkoholloven § 1-4.

Salgsbevilling kan innvilges for alkoholholdig drikk med mindre enn 4,7 volumprosent alkohol.

Bevillingssøker (driftsselskapet):
Bevillingssøker er "den for hvis regning virksomheten drives". Dette kan være en fysisk eller juridisk person som f.eks. et ansvarlig selskap, et aksjeselskap eller en annen sammenslutning. Vedk. er direkte ansvarlig for de økonomiske og juridiske forpliktelser knyttet til driften av virksomheten, jf alkoholloven § 1-4b.

Følgende krav stilles til søker:
Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen, jf alkoholloven § 1-7b.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse, jf alkoholloven § 1-7c 1. ledd.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den, jf alkoholloven § 1-7c 3. ledd (bestått kunnskapsprøven).

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, jf § 1-7c 4. ledd.

Aktuelle lenker:
Kommunale retningslinjer for salg og og skjenking av alkoholholdig drikk for Bjerkreim kommune 2016-2020 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven)

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)

Kunnskapsprøven for salgsbevilling


Følgende vedlegg må legges ved søknaden:

1. Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften

2. Skatteattest for søker, eier(e) og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, se skjema RF-1316 på Skatteetaten.no

3. Målsatt tegning/pklan over utsalgsstedet

4. Vitnemål som bekrefter at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven

5. Ansettelsesbevis/dokumentasjon som viser styrers og stedfortreders tilknytning til salgsstedet

NB: Saksbehandlingen starter når fullstendig søknad med alle nødvendige vedlegg er mottatt.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader