• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Erklæring vedr. smittsomme sykdommer og vaksinasjon for ansatte i helse, omsorg, skole, barnehage og barnevern

Informasjon

Tuberkulinprøve

Personer som i løpet av de siste 3 årene har oppholdt seg mer enn 3 -tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og omsorgstjenesten, eller i stillinger knyttet til barneomsorg, plikter å møte til tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse i stillingen.

Dersom du allerede er tuberkulintestet etter hjemkomst, er ny kontroll unødvendig forutsatt at testen ikke viser tuberkulosesmitte.

Tuberkuloseundersøkelse består av tuberkulintest (quantiferon blodprøve) og lungerøntgen. Når lungerøntgen er tatt og viser normale forhold kan arbeidstaker begynne i jobb.

BCG-vaksine

Enkelte arbeidstakere ved helseinstitusjoner bør vaksineres mot tuberkulose  (BCG-vaksine) før de begynner i jobb dersom de ikke tidligere er vaksinert. Det samme gjelder helsefagstudenter.

 Bjerkreim kommune tilbyr quantiferontest og henvisning røntgen thorax og BCG-vaksinasjon til personer som bor eller arbeider i kommunen. Dette utføres på Bjerkreim legekontor og Helsestasjonen på Vikeså.

MRSA

MRSA-Meticillin-Resistente Stafylococcus Aureus er bakterier som representerer en smittefare på institusjoner i Norge. Helsearbeidere som har hatt dirkete kontakt med helseinstitusjoner utenfor Norden siste 6 måneder skal undersøkes for MRSA før de kan arbeide i norsk helse/omsorgsvesen. Undersøkelsen består av penselprøve fra svelg, nese og skritt.

Hepatitt B

Ansatte i helse, pleie- og omsorgstjenesten i Bjerkreim kommune får tilbud om gratis hepatitt-B vaksinering. Studenter må få dette dekket av studiestedet

Meslinger

Kommunen ønsker at ansatte skal være vaksinert mot meslinger, 2 doser.

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader